Uygun Fiyat Avantajlarını Kaçırmayın!

Modern Yönetim Zamanı

Güvenli ve Huzurlu Bir Yaşam için...

Mevzuat

GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

A) KAT MÜLKİYETİ ve KAT İRTİFAKI:

I-GENEL KURAL:

Madde 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, devamı için tıklayın...

Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat:

Ek Madde 1-(6/6/1985-3220 sayılı kanunun 20 nci maddesi ile gelen numarasız ek madde olup teselsül için numaralandırılmamıştır.) Kat mülkiyeti kanununun uygulandığı hallerde,ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi devamı için tıklayın...

Halkı rahatsız eden hareketler

Madde 546 – Her kim,gürültü veya velvele ile mutat hilafı olarak çan ve alatı saire çalarak yahut kanun ve nizam ahkamına muhalif surette gürültülü bir meslek ve sanat icar eyliyerek halkın devamı için tıklayın...

KİRA AKDİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER ( C ) MÜSTECİRİN BORÇLARI(kiracının borçları):

I- Borca muvafık surette tekayyüt:

Madde 256 – Müstecir mecuru kullanırken tam bir ihtimam dairesinde harekat ve apartman icarında bina dahilinde oturanlara karşı icabeden vazifeleri ifa ile mükelleftir. devamı için tıklayın...

Yapı Ruhsatiyesi:

Madde 21 – Bu kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden(…) (1) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. devamı için tıklayın...

işyerini bildirme:

Madde 3 – Bu kanun kapsamına girecek nitelikte bir işyerini kuran,her ne suretle olursa olsun devralan,çalışma konusunu kısmen veya toptan değiştiren,yapılan işin tamamlanması yüzünden veya herhangi bir sebeple sürekli olarak çalışmasını bırakan işveren, devamı için tıklayın...

Sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu :

Madde 6 – Çalıştırılanlar,işe alınmalarıyla kendiliğinden “Sigortalı” olurlar. Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve hükümleri sigortalının işe alındığı tarihten başlar. devamı için tıklayın...

Profesyonel Apartman/Site Yönetimi almak için lütfen teklif formunu doldurunuz.

Teklif Ver

Bize Ulaşın

GSM: +90 531 615 4070
TEL: 0432 214 4070
Pzt-Cuma (8-17)

Email: info@sehayonetim.com
Web: www.sehayonetim.com

Ofis Adresi: Selimbey mahallesi kale yolu üzeri Hukukçular İş Merkezi kat:4 no:29
İpekyolu / Van

Mesajınız İletildi, İlginiz İçin Teşekkürler.